ceturtdiena, 2011. gada 8. decembris

Biedra Jāņa Šiliņa lekcija CHOMSKY krogā!

Ar nelielu nokavēšanos informējam, ka vakar 7. decembrī tika nolasīta aizraujoša lekcija par 1919. gada notikumiem Rīgā biedra Jāņa Šiliņa izpildījumā. Paldies visiem, kuri apmeklēja interesanto disertācijas priekšlasījumu.

Sadarbībā ar "Chomsky" krogu, Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība plāno priekšlasījumus par vēsturisku tematiku arī turpmāk. Turpmāk informācija interesentiem tiks nodota laicīgāk!

Uz tikšanos!