trešdiena, 2011. gada 12. janvāris

Finiša taisnē!


Biedrība pateicas visiem, kuri līdz šim ir atbalstījuši projektu ar naudas ziedojumiem! Grāmatas projekts, tā attīstības gaitā, ir pārtapis nozīmīgā izdevumā, palielinot izdevuma apjomu un līdz ar to arī izmaksas. Mēs būsim pateicīgi ikvienam, kuri palīdzēs realizēt projektu. Grāmatas izdošanai ir nepieciešami 200 lati. Grāmata drukāšanai tiks iesniegta vēlākais 28. februārī un marta beigās vai aprīļa sākumā notiks grāmatas atvēršanas svētki!

Īsumā par projektu: 
Romiešu vēsturnieka Gaja Kornēlija Tacita darbs „Ģermānija” ir nozīmīggs rakstītais avots par Latvijas aizvēsturi, jo tajā pirmo reizi pieminēti Baltijas iedzīvotāji. Darba izdošanu nozīmīgu padara arī tā tulkojums, ko ir veicis valodnieks Jānis Endzelīns, padarot šo izdevumu vērtīgu ne tikai no vēstures, bet arī no valodniecības viedokļa.

Rekvizīti naudas pārvedumam:
Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība
Reģ. Nr. 50008112301
Banka: A/S Swedbank
LV71HABA0551016213356
Mērķis: Ziedojums Tacita Ģermānijas izdošanai

Par biedrību
Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība ir dibināta 2007. gada 8. martā. Biedrības mērķi ir: Dažādu vēstures virzienu izpēte; vēstures popularizēšana un intereses par vēsturi veicināšana sabiedrībā; biedrības biedru izglītības līmeņa celšanas atbalstīšana; veicināt un uzturēt kontaktus ar vēstures izpētes organizācijām Latvijā un ārzemēs. Biedrības biedru vidū ir Vēstures un Filozofijas fakultātes bijušie un esošie studenti ar bakalaura, maģistra izglītību un doktoranti.